Autorisasjon


Godkjenningsordningen gjelder for autoriserte regnskapsførere og revisorer. For å bli autorisert må formelle krav oppfylles, jf. Finanstilsynet. For å opprettholde autorisasjonen kreves oppdatering.

Krav til regnskapsførere

Autorisert regnskapsfører skal til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår.

Etterutdanningen skal minst omfatte:

  • 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket
  • 21 timer skatterett/avgiftsrett
  • 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
  • 7 timer rettslære
  • 14 timer øvrig godkjent etterutdanning*

*Inntil 14 timer kan utgjøres av emner nevnt i nr. 1 til 4, eller av obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA.

Ønsker du å lese mer om krav til autorisasjon fra Finanstilsynet for regnskapsførere, klikk her.

Krav til revisorer

Minstekravet til etterutdanning for revisorer er 105 timer i løpet av de tre foregående kalenderårene. Etterutdanningen skal minst omfatte:

  • 35 timer revisjon hvorav minst 14 timer innenfor etikk
  • 21 timer regnskap
  • 21 timer skatterett

De resterende 28 timene skal være innenfor fagområdene nevnt i nr. 1 til 3 eller øvrige fag fra fagkretsen ved revisorutdanningen i Norge.

Ønsker du å lese mer om krav til autorisasjon fra Finanstilsynet for revisorer, klikk her.

Kurs med autorisasjon

KursTimerEmne
Likviditetsstyring7Annet
Ny som lønnsmedarbeider2Annet
Risikostyring og internkontroll3Annet
Risikovurdering ved nye personvernregler - NYTT KURS!2,5Annet
Anleggskontrakter og prosjektregnskap5Finansregnskap
Konsernregnskap i teori og praksis7Finansregnskap
Kontroll og avstemming av regnskapet14Finansregnskap
Praktisk årsavslutning for et aksjeselskap7Finansregnskap
Regnskaps- og skattemessige forskjeller3Finansregnskap
Regnskapsanalyse - nøkkeltallsanalyser14Finansregnskap
Regnskapsforståelse og verdivurderinger12Finansregnskap
Risikoelementer i regnskapet7Finansregnskap
Skattefunn og offentlig støtte2Finansregnskap
Transaksjoner mellom selskap og eiere1,5Finansregnskap
Videregående kurs i kontroll og avstemminger2Finansregnskap
Anleggskontrakter og prosjektregnskap1Finansregnskap/bokføringsregelverket
Bokføringsreglene i praksis7Finansregnskap/bokføringsregelverket
Risikostyring og internkontroll2Finansregnskap/bokføringsregelverket
Videregående kurs i kontroll og avstemminger3Finansregnskap/bokføringsregelverket
God regnskapsføringsskikk7Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
Grunnleggende brukerkurs Sticos Regnskapsmetodikk7Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
Risikostyring og internkontroll2Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
Videregående brukerkurs Sticos Regnskapsmetodikk7Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
Videregående kurs i kontroll og avstemminger2Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
Arbeidstid, overtid og mertid3,5Rettslære
Håndtering av sykepenger og foreldrepenger4Rettslære
Nye personvernregler - hva betyr dette for din virksomhet4Rettslære
Nye personvernregler - hva betyr dette for ditt regnskapsbyrå4Rettslære
Personaljuss i Sticos Personal3Rettslære
Regnskapsforståelse og verdivurderinger2Rettslære
Risikostyring og avvikshåndtering3Rettslære
Risikovurdering ved nye personvernregler - NYTT KURS!1Rettslære
Selskapsrett - aksjeloven7Rettslære
Serious Game GDPR: Workshop om nye personvernregler6Rettslære
Transaksjoner mellom selskap og eiere3Rettslære
Anleggskontrakter og prosjektregnskap1Skatt/avgift
Bruk av utenlandsk arbeidskraft7Skatt/avgift
Innføring i merverdiavgift7Skatt/avgift
Merverdiavgift - oppføring og utleie av fast eiendom7Skatt/avgift
Merverdiavgift i EU3Skatt/avgift
Norsk merverdiavgift ved handel med utlandet3Skatt/avgift
Ny som lønnsmedarbeider5Skatt/avgift
Praktisk årsavslutning for et aksjeselskap7Skatt/avgift
Regnskaps- og skattemessige forskjeller4Skatt/avgift
Reiseoppgjør, godtgjørelser og refusjoner7Skatt/avgift
Skattefunn og offentlig støtte2Skatt/avgift
Sticos’ årlige oppdatering innen lønn7Skatt/avgift
Transaksjoner mellom selskap og eiere2,5Skatt/avgift