kursikon3

Autorisasjon


Godkjenningsordningen gjelder for autoriserte regnskapsførere og revisorer. For å bli autorisert må formelle krav oppfylles, jf. Finanstilsynet. For å opprettholde autorisasjonen kreves oppdatering.

Krav til regnskapsførere

Autorisert regnskapsfører skal til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår.

Etterutdanningen skal minst omfatte:

  • 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket
  • 21 timer skatterett/avgiftsrett
  • 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
  • 7 timer rettslære
  • 14 timer øvrig godkjent etterutdanning*

*Inntil 14 timer kan utgjøres av emner nevnt i nr. 1 til 4, eller av obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA.

Ønsker du å lese mer om krav til autorisasjon fra Finanstilsynet for regnskapsførere, klikk her.

Krav til revisorer

Minstekravet til etterutdanning for revisorer er 105 timer i løpet av de tre foregående kalenderårene. Etterutdanningen skal minst omfatte:

  • 35 timer revisjon hvorav minst 14 timer innenfor etikk
  • 21 timer regnskap
  • 21 timer skatterett

De resterende 28 timene skal være innenfor fagområdene nevnt i nr. 1 til 3 eller øvrige fag fra fagkretsen ved revisorutdanningen i Norge.

Ønsker du å lese mer om krav til autorisasjon fra Finanstilsynet for revisorer, klikk her.

Sticos Nettkursabonnement

Den enkle og effektive måten å sikre deg kursene du trenger. Du får ubegrenset tilgang til hele katalogen med nettkurs, og kan heve kompetansen din når det passer deg best. Kurskatalogen vår vil oppdateres med nye relevante kurs gjennom året, og du bestiller enkelt via kursoversikten på sticos.no. Etter kurset får du tilsendt elektronisk kursbevis. 

Alle autorisasjonstimene dine blir registrert på din side, slik at du alltid har oversikt. Bare husk å være innlogget før du bestiller kurset du vil ha. Autorisasjonstimene dine blir automatisk registrert hos oss, slik at du alltid har oversikt. Bare husk å være innlogget på "Min side" når du melder deg på kurs. 

Les mer om nettkursabonnementMIN SIDEKurs med autorisasjon

KursTimerEmne
Ny som lønnsmedarbeider2Annet
Risikovurdering ved nye personvernregler2,5Annet
Anleggskontrakter og prosjektregnskap5Finansregnskap
Konsernregnskap i teori og praksis7Finansregnskap
Kontroll og avstemming av regnskapet14Finansregnskap
Praktisk årsavslutning for et aksjeselskap7Finansregnskap
Regnskaps- og skattemessige forskjeller3Finansregnskap
Regnskapsanalyse - nøkkeltallsanalyser14Finansregnskap
Regnskapsforståelse og verdivurderinger12Finansregnskap
Skattefunn og offentlig støtte2Finansregnskap
Videregående kurs i kontroll og avstemminger2Finansregnskap
Anleggskontrakter og prosjektregnskap1Finansregnskap/bokføringsregelverket
Videregående kurs i kontroll og avstemminger3Finansregnskap/bokføringsregelverket
Grunnleggende brukerkurs Sticos Regnskapsmetodikk7Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
Videregående brukerkurs Sticos Regnskapsmetodikk7Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
Videregående kurs i kontroll og avstemminger2Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
Nye personvernregler - hva betyr dette for din virksomhet4Rettslære
Nye personvernregler - hva betyr dette for ditt regnskapsbyrå4Rettslære
Regnskapsforståelse og verdivurderinger2Rettslære
Risikovurdering ved nye personvernregler1Rettslære
Serious Game GDPR, Workshop om nye personvernregler6Rettslære
Anleggskontrakter og prosjektregnskap1Skatt/avgift
Innføring i merverdiavgift7Skatt/avgift
Merverdiavgift - oppføring og utleie av fast eiendom7Skatt/avgift
Merverdiavgift i EU3Skatt/avgift
Norsk merverdiavgift ved handel med utlandet3Skatt/avgift
Ny som lønnsmedarbeider5Skatt/avgift
Praktisk årsavslutning for et aksjeselskap7Skatt/avgift
Regnskaps- og skattemessige forskjeller4Skatt/avgift
Reiseoppgjør, godtgjørelser og refusjoner7Skatt/avgift
Skattefunn og offentlig støtte2Skatt/avgift