Support

Fagsupport

Som Sticos-kunde har du tilgang til fagsupport fra våre eksperter. Meld inn din supportsak i ditt produkt. Alle henvendelser blir registrert og tatt etter tur, og de fleste henvendelser blir besvart innen 1-2 timer. Ved stor pågang kan det ta noe mer tid før du blir kontaktet.

Teknisk support

Vi tilbyr teknisk support til alle våre produkter. Ta kontakt med oss på teknisk support for å komme i gang med ditt produkt.  Ved kontakt ber vi om at du har kundenummeret ditt klart.

Åpningstider teknisk support

Normaltid: 08:00 - 16:00
Telefon: 73 56 00 00 / 07356
E-post: post@sticos.no

Delta i produktpresentasjon

Produktpresentasjon for Windows:
Delta i presentasjon på Windows
Delta i presentasjon via nettleser

Produktpresentasjon for Mac OS X:
Delta i presentasjon via nettleser
Delta i presentasjon via teamviewer for Mac

Fjernhjelp fra Sticos

Fjernhjelp for Windows:
Start fjernhjelp fra Windows

Fjernhjelp for Mac OS X:
Start fjernhjelp fra Mac (dmg)