Sticos KAN

HVEM kan sørge for at DU GJØr avstemmingsarbeidet enklest mulig?

Sticos Avstemming


Sticos Avstemming er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, enten du jobber i et regnskapsbyrå eller fører regnskapet internt for ditt firma. Du sparer tid og øker kvaliteten på avstemmingsarbeidet. Her får du en rekke avstemmingsskjema som dekker alle aktuelle regnskapsområder.

Sticos Avstemming er enkelt å integrere med ditt regnskapssystem. Du får totaloversikt over både utførte og kommende oppgaver, et oversiktlig arkiv, nyttige rapporter og fullstendig logg over utført aktivitet.


Prøv gratis Kjøp nå