Sticos VET

Hvordan sikre at du oppfyller kravene i GRFS?

Sticos Regnskapsmetodikk


Sticos Regnskapsmetodikk er et praktisk og oversiktlig verktøy for oppdragsstyring. Du får full oversikt over frister, ansatte, kundeavtaler og gjøremål. Sticos Regnskapsmetodikk:

  • Oppfyller kravene I GRFS
  • Dokumenterer utført arbeid og fremdrift
  • Gir full oversikt over alle oppdrag
  • Har verktøy for lovpålagt avstemming og likviditetsprognoser
  • Er integrert med ditt regnskapssystem


    Få demo Kjøp nå