• Gjør regnskapstallene enklere å lese med

  • STICOS RAPPORT

Regjeringen foreslår flere endringer i aksjelovene Regjeringen foreslår flere endringer i aksjelovene

Regjeringen foreslår flere endringer i aksjelovene

Nå kan det blant annet bli enklere å avvikle aksjeselskap, og det kan bli plikt til å sende mellombalanser til Regnskapsregisteret, om forslagene...
Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom

Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom

Skatteklagenemnda har nylig slått fast at klager har fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader i forbindelse med salg av fast...