Regjeringen foreslår flere endringer i aksjelovene Regjeringen foreslår flere endringer i aksjelovene

Regjeringen foreslår flere endringer i aksjelovene

Nå kan det blant annet bli enklere å avvikle aksjeselskap, og det kan bli plikt til å sende mellombalanser til Regnskapsregisteret, om forslagene...
Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom

Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom

Skatteklagenemnda har nylig slått fast at klager har fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader i forbindelse med salg av fast...
Ny høyesterettsdom om nedbemanning Ny høyesterettsdom om nedbemanning

Ny høyesterettsdom om nedbemanning

Høyesterett har nylig uttalt seg om arbeidsgiver må se etter annet passende arbeid til en arbeidstaker som står i fare for å bli oppsagt.
12345678910Siste

TEMA